Antecedents

 

 

fons de portada

 

 

Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació

El Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació va néixer el 1992 amb la signatura dels I Acords Nacionals de Formació Contínua.

 

 

La formació contínua era una activitat residual que realitzaven fonamentalment les grans empreses per als seus treballadors. El gasto mitjà global era d’un 0,2 % del cost laboral, en comparació de l’1,5 % dels països del nostre entorn. Avui, al nostre país més de 4,5 milions de participants han realitzat formació.

Estos acords eren de dos tipus:

Bipartit:

En el qual les organitzacions empresarials més representatives a escala estatal, CEOE i CEPYME, i els sindicats CCOO, UGT i CIG van acordar la creació d’un sistema d’ajudes per a la formació de les empreses i els treballadors, van definir les iniciatives de formació i van crear la Fundació per a la Formació Contínua, (FORCEM). Esta Fundació es va caracteritzar per la seua composició bipartida, és a dir, estava integrada únicament per les organitzacions signants de l’acord.

Tripartit:

Signat per estes organitzacions empresarials i sindicals amb el Govern per pactar el finançament del nou sistema de formació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FORCEM) es va crear el 1993 i és l’antecessora de Fundae.

Els I Acords Nacionals de Formació Contínua es van renovar el 1996 i el 2000. Esta última renovació va suposar un canvi substancial en la governança del sistema, ja que hi va incorporar el Ministeri de Treball, representat pel SEPE. Per esta raó, el 2001 es va constituir la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació, que el 2004 va absorbir FORCEM.

El 2006, els agents socials i el Govern van signar els IV Acords Nacionals, en què es va acordar crear un sistema de formació que incorporaria els dos subsistemes encarregats de la formació de la població activa: la formació ocupacional adreçada als aturats i la formació contínua adreçada als treballadors i treballadores ocupats. Per això, el 2007 es va publicar el Reial decret 395/2007, que va regular el Subsistema de Formació per a l’Ocupació.

Finalment, la Llei 30/2015 va regular el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, emprenia la seua reforma i establia la conversió de la Fundació Tripartita en l’actual Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, Fundae. Com a fundació estatal, Fundae està sotmesa a la Llei 50/2002 de fundacions, la qual cosa significa que l’Administració general de l’Estat té la representació majoritària en el Patronat, que és el seu màxim òrgan de govern.