Información económica

As contas anuais da Fundación elabóranse cada exercicio aplicando os principios e criterios contables recollidos na Resolución do 26 de marzo do 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos.

Unha vez aprobadas polo Padroado, as devanditas contas publícanse cada ano no Boletín Oficial do Estado.

Dada a súa pertenza ao sector público, a Fundación encóntrase sometida á auditoría anual da Intervención Xeral da Administración do Estado, así como á obriga de remisión de información económica a diversos organismos de control externo.

Información económica da Fundación, exercicio 2019

2019

Información orzamentaria


Actualizado novembro 2019


Descargar

Información económica da Fundación, exercicio 2018

2018

Información orzamentaria


Descargar
2018

Contas anuais


Descargar
2018

Resolución do 11 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publican as contas anuais da Fundación Estatal para a Formación no Emprego do exercicio 2018 e o informe de auditoría (BOE Nº 180 do 29 de xullo de 2019)

Descargar
2018

Informe de auditoría das contas anuais Exercicio 2018


Descargar
2018

Información sobre retribucións ao persoal de alta dirección


Descargar
2018

Táboa salarial


Descargar

Información económica da Fundación, exercicio 2017

2017

Información orzamentaria


Descargar
2017

Contas anuais.


Descargar
2017

Resolución do 26 de xullo de 2018, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publican as contas anuais da Fundación Estatal para a Formación no Emprego do exercicio 2017 e o informe de auditoría. (BOE Nº 200 do 18 de agosto de 2018)


Descargar
2017

Informe de auditoría das contas anuais


Descargar
2017

Información sobre retribucións ao persoal de alta dirección.


Descargar

 

 

Información económica da Fundación, exercicio 2016

2016

Información orzamentaria


Descargar
2016

Contas anuais


Descargar
2016

Resolución do 26 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publican as contas anuais da Fundación Estatal para a Formación no Emprego do exercicio 2016 e o informe de auditoría (BOE Nº 226 do 19 de setembro de 2017)


Descargar
2016

Informe de auditoría das contas anuais


Descargar
2016

Información sobre retribucións ao persoal de alta dirección.


Descargar

Información económica da Fundación, exercicio 2015

2015

Contas Anuais


Descargar
2015

Resolución do venres, 29 de xullo de 2016, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publican as contas anuais da Fundación Estatal para a Formación no Emprego do exercicio 2015 e o informe de auditoría (BOE Nº 253 do sábado, 1 de outubro de 2016)


Descargar
2015

Informe de auditoría das contas anuais


Descargar
2015

Información sobre retribucións ao persoal de alta dirección.


Descargar

Información económica da Fundación, exercicio 2014

2014

Contas Anuais


Descargar
2014

Resolución do 29 de xullo de 2015, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se publican as contas anuais da Fundación Tripartita para a Formación no Emprego do exercicio 2014. (BOE Nº 223 do 17 de setembro de 2015)


Descargar
2014

Informe de auditoría das contas anuais


Descargar
2014

Información sobre retribucións ao persoal de alta dirección.


Descargar