Treballa amb nosaltres

La Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació actua com a entitat col·laboradora i de suport tècnic del Servici Públic d’Ocupació Estatal en matèria de formació professional per a l’ocupació i té funcions de suport al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social en el desenvolupament estratègic del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

Procés de selecció SE-01-19 - 2 places d’administratiu

Llista de reserva

D’acord amb l’apartat 6 de les bases publicades del procés de selecció SI-01-19, a continuació es relacionen els aspirants aprovats inclosos en la llista de reserva per cobrir les vacants del mateix perfil que es requerisca cobrir per selecció externa durant el període dels divuit mesos següents a la resolució definitiva del procés.

Les dades dels aspirants es troben identificades mitjançant el número de registre adjudicat a les respectives candidatures per a este procés. Qualsevol consulta o aclariment s’atendrà a la bústia de correu seleccionexterna@fundae.es

Veja l’anunci del procés de selecció SE-01-19