Rexistro

Lugar

Fundación Estatal para a Formación no Emprego.Torrelaguna, 56. 28027, Madrid

Contacto:

91 119 50 00 (9 a 14 horas)
Validación de copias (con cita previa).

Horarios:

Luns a xoves: de 8:00 a 17:00
Venres: de 8:00 a 14:00

Recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións

Para maior axilidade, aconséllase utilizar os documentos normalizados do apartado Trámites, indicando no sobre o asunto do escrito.


Validación/compulsa de copias (beneficiarios de subvencións)

Documentos a validar: xustificantes de custos que requiran estampillado, o que exclúe nóminas, documentos contables, follas de autoliquidación ou calquera outro soporte de custo interno.

Deberanse achegar as copias e os orixinais, previamente selados segundo o modelo de selo indicado na Instrución de xustificación da subvención da convocatoria correspondente. No caso contrario, deberán depositarse os orixinais estampillados coas súas copias, previamente numerados e acompañados dunha relación. Rexistro entregará o correspondente xustificante de depósito que se deberá achegar para recoller os orixinais.

Recordámoslles que a compulsa pode realizarse ante notario, sendo posible a imputación de gastos por este concepto na xustificación das axudas.

Para evitar esperas innecesarias, recomendámoslles pedir cita previa no teléfono indicado. En caso de acudir sen cita previa, a atención realizarase por orde de chegada, se a dispoñibilidade do servizo o permite.