Dades, publicacions i avaluacions

Aquest apartat té per objecte sistematitzar, actualitzar i divulgar de manera permanent la informació sobre el seguiment i els resultats sobre l’evolució de l’impacte de la formació per a l’ocupació i la seva adequació a les necessitats d’empreses i treballadors.

Dades actuals

estadístiques_4

Les empreses comuniquen el dia, l’horari, el lloc d’impartició, la modalitat, el nombre de participants i el contingut de cada curs per als seus treballadors abans que comenci. De la mateixa manera, comuniquen l’inici dels seus cursos les entitats que realitzen formació gratuïta adreçada a treballadors (ocupats i aturats) i autònoms.

Més informació.