Avaluació

Amb el triple compromís de millora contínua, transparència i rendiment de comptes que ha d’acompanyar l’execució de qualsevol política pública, la Fundació posa a disposició del públic en general els principals resultats de les últimes avaluacions que duu a terme de manera periòdica i sistemàtica sobre les iniciatives del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació que gestiona en el seu àmbit d’actuació. Així mateix, informarem sobre notícies, reunions, seminaris o formació específica que es desenvolupa en l’àmbit de l’avaluació de la formació i del subsistema de formació per a l’ocupació.

Notícies