Projectes europeus

Aquest apartat té per objectiu difondre i apropar als usuaris el coneixement i els resultats obtinguts dels projectes de recerca promoguts per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació. Una de les línies d’activitat de la Fundació consisteix a promoure el desenvolupament de recerques que aprofundeixin en matèries que poden afectar la formació professional per a l’ocupació.

Aquests projectes proporcionen informació que serveix de base per proposar elements de millora, planificació i ordenació del mateix sistema de formació. A través de la seva realització es genera informació rellevant sobre necessitats formatives sectorials, s’aprofundeix en la perspectiva de creixement dels sectors productius, s’elaboren metodologies d’impartició o es potencia l’aplicació de noves tecnologies.