Traballa connosco

A Fundación Estatal para a Formación no Emprego actúa como entidade colaboradora e de apoio técnico do Servizo Público de Emprego Estatal en materia de formación profesional para o emprego e ten funcións de apoio ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social no desenvolvemento estratéxico do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

Proceso de selección SE-01-19 - 2 prazas de Administrativo

Lista de reserva

De acordo co apartado 6 das bases publicadas do proceso de selección SE-01-19 a continuación relaciónanse os aspirantes aprobados incluídos na lista de reserva para cubrir as vacantes do mesmo perfil que se requira cubrir por selección externa durante un período dos dezaoito meses seguintes á resolución definitiva do proceso.

Os datos dos aspirantes encóntranse identificados mediante número de rexistro adxudicado ás respectivas candidaturas para este proceso. Calquera consulta ou aclaración atenderase na caixa de correo de correo seleccionexterna@fundae.es

Ver anuncio do Proceso de selección SE-01-19