Documentación bolsas e axudas

Os traballadores desempregados que participen nos plans e programas de formación poderán obter bolsas e axudas, que serán aboadas nun único pagamento á finalización do curso.

A entidade beneficiaria do plan de formación deberá informar destas axudas aos alumnos desempregados así como rexistrar os que as soliciten a través da aplicación telemática da Fundae.

Documentos necesarios para a solicitade e xestión dunha bolsa ou axuda: