Proxectos europeos

Este apartado ten como obxectivo difundir e achegar aos usuarios o coñecemento e os resultados obtidos dos proxectos de investigación promovidos pola Fundación Estatal para a Formación no Emprego. Unha das liñas de actividade da Fundación consiste en promover o desenvolvemento de investigacións que afonden en materias que poden afectar a formación profesional para o emprego.
Estes proxectos proporcionan información que serve de base para propoñer elementos de mellora, planificación e ordenación do propio sistema de formación. A través da súa realización xérase información relevante sobre necesidades formativas sectoriais, afóndase na perspectiva de crecemento dos sectores produtivos, elabóranse metodoloxías de impartimento ou poténciase a aplicación de novas tecnoloxía