Avaliación

Co triplo compromiso de mellora continua, transparencia e rendemento de contas que debe acompañar a execución de calquera política pública, a Fundación pon a disposición do público en xeral, os principais resultados das últimas avaliacións que realiza de forma periódica e sistemática sobre as iniciativas do Sistema de Formación Profesional para o Emprego que xestiona no seu ámbito de actuación. Así mesmo, informaremos sobre noticias, reunións, seminarios ou formación específica que se desenvolve no ámbito da avaliación da formación e do subsistema de formación para o emprego.

Noticias