Documentació beques i ajudes

Els treballadors aturats que participin en els plans i programes de formació podran obtenir beques i ajudes, que seran abonades en un únic pagament a l’acabament del curs.

L’entitat beneficiària del pla de formació haurà d’informar d’aquestes ajudes als alumnes aturats, i també registrar els qui les sol·licitin a través de l’aplicació telemàtica de la Fundae.

Documents necessaris per a la sol·licitud i la gestió d’una beca o ajuda: