Jornades tècniques

La Fundació organitza, a la seva seu de Madrid, en horari de 9.30 a 15.00, jornades tècniques adreçades a responsables de formació, entitats organitzadores i, en general, a totes aquelles persones que requereixin orientació sobre la utilització de la iniciativa de formació programada per les empreses. En aquestes jornades s’expliquen de manera simplificada els tràmits i l’aplicació telemàtica per a la gestió d’aquestes ajudes.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat, a aquelles entitats amb experiència en la gestió, d’acudir a jornades (nivell avançat) per resoldre dubtes i solucionar incidències en aquesta gestió. Aquestes entitats hauran de tenir, com a mínim, un any d’experiència en el sistema.

L’emplenament d’aquest formulari no garanteix la inscripció a les jornades, i és necessari rebre confirmació, per part de Fundae, una vegada comprovada la disponibilitat de places.

EMPRESA

DATOS DE CONTACTO

DATOS ASISTENCIA

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que les dades de contacte que ens faciliteu en aquest qüestionari poden ser objecte de tractament en els termes indicats a la Política de privacitat publicada al web www.fundae.es, i n’és responsable la FUNDACIÓ ESTATAL PER A LA FORMACIÓ EN L’OCUPACIÓ.

La nova configuració dels drets que protegeixen el tractament de les vostres dades, en els casos en què la base que legitima el tractament és el consentiment, exigeix que ens CONFIRMI que podem continuar tractant les vostres dades, donant el vostre consentiment exprés i confirmant que heu llegit i entès la Política de privacitat publicada al web de la Fundae. Aquest consentiment es considerarà atorgat en prémer el botó de tramesa d’aquest qüestionari.

La Política de privacitat de la Fundació Estatal us assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació de les dades en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, es garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades exercint els drets esmentats, mitjançant un escrit a l’adreça següent: c/ Torrelaguna, 56 CP 28027 Madrid, o al correu electrònic datos@fundae.es