Beques i ajudes

  • Si estàs en situació d’atur i participes en un pla de formació subvencionat, pots obtenir una beca i/o ajuda, que s’abonarà en un únic pagament en acabar el curs.

   En funció de la teva situació, el lloc de celebració i l’horari del curs, aquestes ajudes poden ser per a desplaçament, manutenció, allotjament, conciliació familiar o beques per a treballadors discapacitats.

   El centre de formació té l’obligació d’informar-te sobre els requisits per sol·licitar les beques i les ajudes que preveu cada convocatòria, lliurar-te un model de sol·licitud de beca i/o ajudes, informar-te del número d’expedient, acció i grup del curs al qual assisteixes (dades imprescindibles) i tramitar la teva sol·licitud a través de Fundae.

  • Si has participat en un pla de formació i vas sol·licitar una beca o ajuda, pots consultar-ne aquí l’estat de tramitació.

   Introdueix el NIF i els quatre últims dígits del compte corrent (CC) que vas indicar a la sol·licitud.

   Si vas fer més d’una sol·licitud, selecciona l’any de la convocatòria corresponent.

   Els camps amb (*) són obligatoris.