Datos, Publicacións e Avaliacións

Este apartado ten por obxecto sistematizar, actualizar e divulgar de xeito permanente a información acerca do seguimento e dos resultados sobre a evolución do impacto da formación para o emprego e a súa adecuación ás necesidades de empresas e traballadores.

Datos a día de hoxe

estadísticas_4

As empresas comunican o día, horario, lugar de impartimento, modalidade, número de participantes e contido de cada curso para os seus traballadores antes do seu inicio. De igual modo, comunican o inicio dos seus cursos as entidades que realizan formación gratuíta dirixida a traballadores (ocupados e desempregados) e autónomos.

Máis información.